İsmail KAZDAL

İsmail KAZDAL

İSMAİL KAZDAL (1935)

Batum’da doğdu. 1951 de Sanat Enstitüsü’nü bitirdi. 1960 Darbe’sinde hapis yattı. Büyük Doğu (1963-1965) dergisinde yazdı. Makale ve yazıları Büyük Doğu, Hilal’de kendi ya da Müstear Ad’la ( Zafer Karib) yayınlandı.
1965-1969 da Hilal Dergisi’nin İdarî Müdürü oldu. Dergi’nin İdare Merkezi Ankara’dan İstanbul’a nakledilir. Cağaloğlu Aydınlar Han’da Görev’e başlar. Dergi önceki Milliyetci Mukaddeastcı Çizgisinden ayrılır.

1965-1968 yılları arasında ilk kez Seyyid Kutub, (ö.1966) Hasan el-Benna,(ö.1949) Mevdudi’den(ö.1979) çeviriler yayınlanmaya başlar.

Türkiye’ye bu eserleri Salih Özcan getiriyordu. Hüseyin Hilmi Işık aleyhte bir Oropaganda başlattı. ‘Kutup ve Mevdudi Kafir’dir ‘ artık.

Kazdal’ın Değimi’yle. Tercümeler’e ön ayak olanlardan birisi de DİB Yardımcısı Yaşar Tunagöz’dü. Hilal Çevresinin diğer Önemli ismi de Nihat Armağan.

“1964 den sonra Hilal’i 2 Ayrı Söylemi ile algılamak gerekir. Dergi’nin 2/3 lük Bölümü doğrudan bizim denetimimizdeyken diğer Bölümü Salih Özcan’ın Bağlılar’ını korumak üzere yayınlattığı yazılardı.

S.Kutub’un İslam’da Sosyal Adalet Kitab’ında bir çok Ayeti zikrederek konuya Açılım getirmesi bizi oldukça etkilemişti. Zira o döneme kadar Ayet Bağlantılı yazılan Kitap yoktu.

Dergi’nin o Dönem’de yapmak istediklerini Kapak Komposisyonu’nda ve bu Komposisyon’a bağlı Hilal İmzalı benim Başyazılar’ımda aramak daha doğru olur.

Dergi 10 bin Traj’a sahipti, bunun 8.000 i satılıyordu, 2.000i Cilt için ayrılıyordu. Hilal Yayınları da Kitap yayınlıyordu. Sosyal Faaliyetler MTTB gibi Oluşumlar’ın Denetim’indeydi.

Yoldaki İşaretler ve İhya Hareketleri üzerinde Hassasiyet’le durduk. Tabular’ı sorguluyorlardı.’

Kazdal sonraki Yıllar’da İhya Yayınlar’ını yönetti. İbnu Teymiyye’ nin Kulluk Adlı Kitab’ını yayınladı.

Yeni İstanbul ( 1962), Yeni istiklal (1964), Bugün ( 1971,1972), Zaman (1972), Yeni Devir ve Milli Gazete ( 1973,1974), Kitap Dergisi(1995,1997)sinde yazdı. Anılar’ı Kitap Dersisi’nde yayınlandı.

Eserleri:

-İslam Büyüklerin’e Göre İçtimai Yapı,

-Bir İhtar,

-Kıbrıs Meselesi ve Beynelmilel Güçler,

-Yeni Devrin Eşiğinde MSP,

-Çağdaş Truva Atı Demokrasisi,

-Haqq Batıl Savaşı’nın Tarihi Serüveni,

-Para İmparatorluğu,

-Qur’an’la Birlikte Düşünmek,

-Qur’an’ı Anlamak, Tercüme’den Meal’e I,II,III,

-Kuranikerim.org adlı sitede 3000 adet soruya cevap vermiştir.


Bu kategoride ürün bulunamadı.